Zemní práce

 
Zemní práce
 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • jiné zemní či výkopové práce
 • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
 • řezání asfaltu a betonu
 • vrtání děr pro sloupy a oplocení