Montáže a opravy hromosvodů

 
Montáže a opravy hromosvodů
Bleskosvod Franklinova typu:
nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku podle doporučeni EN 61024-1