Montáže a opravy el. instalací NN

 
Montáže a opravy el. instalací NN
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení NN
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu
Bytové instalace
Průmyslové instalace
Instalace v obchodních prostorách
Ovládání a pohony pro světlíky, rolety a okna